image alt

מאמרים


תכשיטי כסף

כסף ידוע לאדם מזמן העת העתיקה. חלקיקי כסף שנמצאו במערות קדומות באסיה, מעידים על כך שידעו להפריד כסף מעופרת כבר בשנת 4000 לפנה"ס.
הכסף מוזכר בספר בראשית ובתרבות האצטקית הכסף נחשב כדמעות הירח. באלכימיה, כסף נקרא "לונה". הוא נקשר לירח (לונה) וסמלו כצורת הירח.
 

דוגמא

כסף ידוע לאדם מזמן העת העתיקה. חלקיקי כסף שנמצאו במערות קדומות באסיה, מעידים על כך שידעו להפריד כסף מעופרת כבר בשנת 4000 לפנה"ס.
הכסף מוזכר בספר בראשית ובתרבות האצטקית הכסף נחשב כדמעות הירח. באלכימיה, כסף נקרא "לונה". הוא נקשר לירח (לונה) וסמלו כצורת הירח.
 

דוגמא

כסף ידוע לאדם מזמן העת העתיקה. חלקיקי כסף שנמצאו במערות קדומות באסיה, מעידים על כך שידעו להפריד כסף מעופרת כבר בשנת 4000 לפנה"ס.
הכסף מוזכר בספר בראשית ובתרבות האצטקית הכסף נחשב כדמעות הירח. באלכימיה, כסף נקרא "לונה". הוא נקשר לירח (לונה) וסמלו כצורת הירח.
 

אין תנאי שירות לחנות זו